Malin JohanssonDoktorand
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Tel: 08-164999
Epost: malin.johansson@natgeo.su.se